Prokešová, Svatava

Name variants:

Prokešová, Svatava (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Prokešová, Svatava.
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962.