Šarapatková, Žofie

Name variants:

Šarapatková, Žofie (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Šarapatková, Žofie. Explicitní vyjadřování pronominálního podmětu 1. a 2. osoby v staroslověnštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, vol. 31, iss. A30, pp. 61–68.

Article
Šarapatková, Žofie. Jubileum Ludmily Pacnerové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, vol. 44, iss. A43, pp. 140.

Article
Šarapatková, Žofie. K etymologii staroslověnského oblašь. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1977-1978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 93–95.

Article
Šarapatková, Žofie. Sémantický vývoj psl. jędrъ. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 21–23.

Article
Šarapatková, Žofie. Za Evou Havlovou. Linguistica Brunensia. 2010, vol. 58, iss. 1-2, pp. 339.

Article
Šarapatková, Žofie. Za Ludmilou Pacnerovou. Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. 243.

Article
Šarapatková, Žofie. [Пространство и время в языке и культуре. Oтв. ред. Светлана М. Толстая]. Linguistica Brunensia. 2012, vol. 60, iss. 1-2, pp. 320–323.