Schaumann, Gerhard

Name variants:

Schaumann, Gerhard (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Schaumann, Gerhard. Majakovskijs Poem "Pjatyj Internacional" : zum Verhältnis von Utopie und Realität. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 91–97.

Chapter
Schaumann, Gerhard. Sowjetische Romantheorien und die Entwicklung des Romans in der Sowjetliteratur der 20er und 30er Jahre. In: Genologické studie. I.. 1991, pp. 242–247.

Chapter
Schaumann, Gerhard. Э. Пискатор в советской критике 20-30-х годов. In: Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. 1976, pp. 237–244.