Schenk, Zdeněk

Name variants:

Schenk, Zdeněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Janiš, Dalibor; Schenk, Zdeněk; Vrla, Radim. Nové poznatky ke stavebnímu vývoji hradu Šaumburka v Hostýnských vrších. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 435–454.

Article
Schenk, Zdeněk; Mikulík, Jan. Nové poznatky z výzkumu kostela sv. Maří Magdaleny v Předmostí. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 793–802.

Article
Petřík, Jan; Hlavica, Michal; Petr, Libor; Chmela, Tomáš; Schenk, Zdeněk; Lukšíková, Hana; Milo, Peter; Vrla, Radim; Odehnal, Petr; Petrůj, Zdeněk; Petrůj, Martin; Kočár, Petr. Rybník jako součást hospodářství vrchnostenského panství a indikátor podoby krajiny jižního Valašska v 15. až 17. století. Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 789–817.

Article
Schenk, Zdeněk; Vácha, Zdeněk; Vrla, Radim. Současné poznatky o podobě cisterciáckého kláštera ve Vizovicích. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 775–793.

Article
Bartík, Jaroslav; Čermáková, Eva; Čisťaková, Viktoria; Čižmář, Ivan; Čižmář, Miloš; Daňhel, Miroslav; Fojtík, Pavel; Frolík, Jan; Golec, Martin; Kalábek, Marek; Klápa, Ondřej; Knotek, Petr; Komoróczy, Balázs; Langová, Jana; Merta, Tomáš; Musil, Jan; Novák, Miroslav; Popelka, Miroslav; Rožnovský, David; Říčan, Daniel; Sedláček, Radko; Schenk, Zdeněk; Šín, Petr; Šmerda, Jaromír; Tomešová, Barbora; Válek, David; Vích, David; Vránová, Vendula; Waldhauser, Jiří; Zeman, Tomáš. The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic. Studia archaeologica Brunensia. 2017, vol. 22, iss. 1, pp. 27–69.