Škapcová, Tatiana

Name variants:

Škapcová, Tatiana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Škapcová, Tatiana. Vplyv a dosah myšlienok Vladimíra Helferta na slovenskú hudbu. Musicologica Brunensia. 2016, vol. 51, iss. 2, pp. 187–193.