Škarpová, Marie

Name variants:

Škarpová, Marie (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Škarpová, Marie. Co víme a nevíme o recepci Michnovy písně Nebeští kavalérové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 77–90.

Article
Škarpová, Marie. J. A. Comenius, F. Bridelius und Konzepte der böhmischen hymnographischen Tradition in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Musicologica Brunensia. 2012, vol. 47, iss. 1, pp. 43–64.

Article
Škarpová, Marie. K literárnímu životu v českých zemích druhé poloviny 17. století : strategie katolizace nekatolické hymnografie v Kancionálu českém M.V. Šteyera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, vol. 54, iss. V8, pp. 75–89.

Article
Škarpová, Marie. The Bohemian broadside on St Ivan of 1688 : the exception that proves the rule?. Bohemica litteraria. 2023, vol. 26, iss. 1, pp. 9–28.