Slavkovský, Peter

Name variants:

Slavkovský, Peter (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Book
Kłodnicki, Zygmunt; Luković, Miloš; Slavkovský, Peter; Stoličná, Rastislava; Válka, Miroslav. Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu. 2012

Chapter
Slavkovský, Peter. Tradičná agrárna kultúra Slovenska. In: Válka, Miroslav. Agrární kultura : o tradičních formách zemědělského hospodaření a života na vesnici. 2007, pp. 9–19.

Chapter
Slavkovský, Peter. Tradičná organizácia chovu hospodárskych zvierat slovenských roľníkov v strednej a južnej Európe. In: Kłodnicki, Zygmunt. , Luković, Miloš. , Slavkovský, Peter. , Stoličná, Rastislava. , Válka, Miroslav. Tradiční agrární kultura v kontextu společenského vývoje střední Evropy a Balkánu. 2012, pp. 113–144.