Šmídová Turchichová, Magdalena

Name variants:

Šmídová Turchichová, Magdalena (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Šmídová Turchichová, Magdalena. Počátky Jednoty umělců hudebních ku podpoře vdov a sirotků v kontextu vídeňské Tonkünstler-Sozietät. Musicologica Brunensia. 2022, vol. 57, iss. 1, pp. 129–151.

Article
Šmídová Turchichová, Magdalena. Repertoár staré hudby v pražském koncertním životě druhé poloviny 19. století. Vybrané koncertní produkce a jejich reflexe v dobovém tisku. Musicologica Brunensia. 2017, vol. 52, iss. 2, pp. 201–216.

Article
Šmídová Turchichová, Magdalena. Vývoj kulturní politiky hlavního města Prahy po roce 2001. Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 2, pp. 133–145.