Špaček, Jan

Name variants:

Špaček, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 6 of 6.

Article
Štědroň, Miloš. Janáček and the paraphrase of operetta music? : marginalia on a passage in the fourth movement of Janáček's second string quartet "Intimate letters" that could seem to be suspicious for serving as a "mockery of the banal". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 2001-2002, vol. 50-51, iss. H36-37, pp. 31–37.

Article
Macek, Petr. Jaroslav Střítecký at 70. Musicologica Brunensia. 2011, vol. 46, iss. 1-2, pp. 5–7.

Article
Poledňák, Ivan. Muzikolog a estetik Jaroslav Volek dobově i aktuálně. Musicologica Brunensia. 2009, vol. 44, iss. 1-2, pp. 141–151.

Article
Špaček, Jan. Private feelings and public statements in the music of Dmitry Shostakovich. Musicologica Brunensia. 2009, vol. 44, iss. 1-2, pp. 203–208.

Article
Macek, Petr; Poledňák, Ivan. Stanislav Tesař at 70; Selected bibliography of the work of Stanislav Tesař. Musicologica Brunensia. 2010, vol. 45, iss. 1-2, pp. 5–10.

Article
Špaček, Jan. Vybrané okolnosti Helfertových interpretačních a organizačních aktivit. Musicologica Brunensia. 2016, vol. 51, iss. 2, pp. 195–201.