Stehlík, Petr

Name variants:

Stehlík, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 18 of 18.

Chapter
Stehlík, Petr. Bosna v chorvatské politice 40. let 19. století. In: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. 2013, pp. 55–66.

Chapter
Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích druhé poloviny 19. století. In: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. 2013, pp. 90–95.

Chapter
Stehlík, Petr. Bosna v ideologii ilyrismu. In: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. 2013, pp. 30–54.

Chapter
Stehlík, Petr. Bosna v ideologii jihoslovanství Franja Račkého a Josipa Juraje Strossmayera. In: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. 2013, pp. 96–152.

Chapter
Stehlík, Petr. Bosna v pravašské ideologii Anteho Starčeviće a Eugena Kvaternika. In: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. 2013, pp. 153–186.

Chapter
Stehlík, Petr. Jmenný rejstřík. In: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. 2013, pp. 211–213.

Chapter
Stehlík, Petr. Obsah. In: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. 2013, pp. 5–6.

Chapter
Stehlík, Petr. Padesátá léta 19. století: období krystalizace nových chorvatských národně-integračních ideologií. In: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. 2013, pp. 67–89.

Chapter
Stehlík, Petr. Politická a myšlenková východiska chorvatských národně-integračních ideologií. In: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. 2013, pp. 17–29.

Chapter
Stehlík, Petr. Prameny a literatura. In: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. 2013, pp. 200–210.

Chapter
Stehlík, Petr. Přílohy. In: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. 2013, pp. 214–217.

Chapter
Stehlík, Petr. Sažetak : Bosna u hrvatskim nacionalno-integracijskim ideologijama 19. stoljeća. In: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. 2013, pp. 197–199.

Chapter
Stehlík, Petr. Summary : Bosnia in Croatian national-integrational ideologies of the 19th century. In: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. 2013, pp. 194–196.

Chapter
Stehlík, Petr. Úvod. In: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. 2013, pp. 7–16.

Article
Stehlík, Petr. Václav Štěpánek slaví šedesátiny. Porta Balkanica. 2019, vol. 11, iss. 1-2, pp. 101–102.

Article
Redakce časopisu Porta Balkanica; Stehlík, Petr. "Vážím si lidí, kteří pravdivě pojmenovávají skutečnost" : rozhovor s Petrem Stehlíkem. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 47–48.

Chapter
Stehlík, Petr. Závěr. In: Stehlík, Petr. Bosna v chorvatských národně-integračních ideologiích 19. století. 2013, pp. 187–193.