Stránská, Petra

Name variants:

Stránská, Petra (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Nechvátal, Bořivoj; Stránská, Petra; Světlík, Ivo. Radiouhlíkové datování raně středověkého pohřebiště v Radomyšli u Strakonic. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 497–505.

Article
Frolík, Jan; Musil, Jan; Stránská, Petra. Raně středověké pohřebiště v Chrudimi, Dašické ulici. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 205–223.

Article
Stránská, Petra; Dobisíková, Miluše; Likovský, Jakub; Velemínský, Petr. Raně středověké pohřebiště v Lahovicích – základní antropologická charakteristika populační skupiny. Archaeologia historica. 2010, vol. 35, iss. 1-2, pp. 141–157.