Surovčák, Martin

Name variants:

Surovčák, Martin (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 36.

Article
Surovčák, Martin. "Kampak jdou muhadžirové?" : exodus Albánců z Nišského sandžaku. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 22–31.

Article
Olluri, Adil. Adil Olluri: Otcův návrat. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 35–36.

Chapter
Surovčák, Martin. Albánci a jejich původ. In: Surovčák, Martin. Základy albanistiky. 2013, pp. 37–79.

Chapter
Surovčák, Martin. Albanistika jako filologická disciplína. In: Surovčák, Martin. Základy albanistiky. 2013, pp. 9–36.

Chapter
Surovčák, Martin. Albánsko-český slovník lingvistických pojmů. In: Surovčák, Martin. Základy albanistiky. 2013, pp. 145–167.

Article
Surovčák, Martin. Albánsky psaná autobiografie Jana Urbana Jarníka. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 44–54.

Chapter
Surovčák, Martin. Albánština. In: Surovčák, Martin. Základy albanistiky. 2013, pp. 81–112.

Article
Karkavitsas, Andreas. Andreas Karkavitsas: Vyprávění lodní přídě. Porta Balkanica. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 51–58.

Chapter
Surovčák, Martin. Bibliografie. In: Surovčák, Martin. Základy albanistiky. 2013, pp. 175–177.

Article
Tatsopoulos, Petros. Biskupův život na onom světě. Neograeca Bohemica. 2022, vol. 22, iss. [1], pp. 121–127.

Article
Surovčák, Martin. [Editorial]. Porta Balkanica. 2015, vol. 7, iss. 1, pp. .

Article
Surovčák, Martin. [Editorial]. Porta Balkanica. 2014, vol. 6, iss. 1, pp. 1.

Article
Surovčák, Martin. [Editorial]. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 1, pp. 1.

Article
Surovčák, Martin. Jadrný satirik Nikos Tsiforos. Porta Balkanica. 2009, vol. 1, iss. 1-2, pp. 62–63.

Article
Surovčák, Martin. Jan Urban Jarník (1848–1923): zakladatel české albanistiky. Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. 9–17.

Article
Kalpuzos, Jiannis. Jiannis Kalpuzos: Imaret – ve stínu hodin. Porta Balkanica. 2016, vol. 8, iss. 1, pp. 55–58.

Article
Surovčák, Martin. K využití Hammingovy metriky při výzkumu fonotaktiky novořečtiny. Porta Balkanica. 2015, vol. 7, iss. 2, pp. 4–10.

Article
Surovčák, Martin. Kam zmizelo "ch" na Balkáně?. Porta Balkanica. 2010, vol. 2, iss. 1, pp. 41–44.

Article
Surovčák, Martin. [Konečný, Milan. Česko-novořecký slovník]. Neograeca Bohemica. 2016, vol. 16, iss. [1], pp. 162–165.

Article
Anagnostakisová, Lula. Lula Anagnostakisová: Vítězství. Porta Balkanica. 2012, vol. 4, iss. 1-2, pp. 96–101.

Article
Surovčák, Martin. Město utkané z černohorské ležérnosti a albánského temperamentu. Porta Balkanica. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 74–77.

Article
Surovčák, Martin. Napříč historií a tradicemi pontských Řeků. Neograeca Bohemica. 2008, vol. 8, iss. [1], pp. 31–44.

Article
Surovčák, Martin. Novořecké výpůjčky v albánštině vztahující se k materiální kultuře. Porta Balkanica. 2010, vol. 2, iss. 2, pp. 40–46.

Chapter
Surovčák, Martin. Obsah. In: Surovčák, Martin. Základy albanistiky. 2013, pp. 3–5.

Chapter
Surovčák, Martin. Předmluva. In: Surovčák, Martin. Základy albanistiky. 2013, pp. 7–8.