Tajkov, Peter

Name variants:

Tajkov, Peter (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Tajkov, Peter. Archeologický výskum kostola evanjelickej cirkvi a. v. v Štítniku (okres Rožňava). Archaeologia historica. 2018, vol. 43, iss. 1, pp. 51–63.

Article
Tajkov, Peter. Archeologický výskum reformovaného kostola na zemplínskom Hradisku. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 207–219.

Article
Tajkov, Peter; Švaňa, Kamil. Archeologický výskum zaniknutého kláštora pavlínov v Gombaseku – Slavci. Archaeologia historica. 2023, vol. 48, iss. 1, pp. 163–208.

Article
Zubalík, Jiří; Fojtík, Martin; Kapavík, Radim; Těsnohlídek, Jakub; Vojtas, Martin; Petřík, Jan; Tajkov, Peter. Maďarská palebná linie pod vrchem Veretyčiv u obce Habura : prvotní výsledky výzkumu bojiště první světové války. Studia archaeologica Brunensia. 2019, vol. 24, iss. 2, pp. 75–88.

Article
Zubalík, Jiří; Těsnohlídek, Jakub; Petřík, Jan; Bíško, Richard; Vojtas, Martin; Kapavík, Radim; Petr, Libor; Tajkov, Peter; Drobňák, Martin. Nedestruktivní průzkum bojiště první světové války na kótě Kobyla (okres Medzilaborce). Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 2, pp. 539–559.

Article
Tajkov, Peter; Sukeník, Jozef. Výskum zaniknutého minoritského kostola a cintorína v Rade (okres Trebišov). Archaeologia historica. 2017, vol. 42, iss. 1, pp. 207–219.