Vaďurová, Kateřina

Name variants:

Vaďurová, Kateřina (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan; Vaďurová, Kateřina. Mezi sklem a keramikou : středověká jímka 962 z Chrudimi – Hradební ulice. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 1, pp. 445–481.

Article
Frolík, Jan; Kozáková, Romana; Musil, Jan; Vaďurová, Kateřina. Parcela za čp. 10/I v Chrudimi: její vývoj a životní prostředí. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 2, pp. 539–575.

Article
Vaďurová, Kateřina. Pohled do oken středověkých a raně novověkých domů v českém Slezsku. Studia archaeologica Brunensia. 2020, vol. 25, iss. 2, pp. 131–167.

Article
Vaďurová, Kateřina. Sklo z odpadních jímek na Drůbežím trhu v Opavě a pozůstatky sklenářské dílny. Archaeologia historica. 2021, vol. 46, iss. 1, pp. 243–271.