Vepřeková, Jana

Name variants:

Vepřeková, Jana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Frolík, Jan; Pecinovská, Monika; Vepřeková, Jana. Nález židovské rituální lázně – mikve – v Chrudimi : záchranný archeologický výzkum na Jánském předměstí v roce 2013. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 895–911.

Article
Frolík, Jan; Musil, Jan; Sedláčková, Michaela; Vepřeková, Jana. Skromný dům nebo bohatě vybavená domácnost? : vývoj nemovitosti č. p. 39/I v Chrudimi – Filištínské ulici. Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 2, pp. 453–501.