Voisine-Jechová, Hana

Name variants:

Voisine-Jechová, Hana (preferred)
Jechová, Hana
Content type
Displaying 1 - 16 of 16.

Chapter
Voisine-Jechová, Hana. České a slovenské cesty k roku 1968. In: Česko-slovenské reflexe: 1968 : (jazyk - literatura - kultura). 2009, pp. 97–105.

Article
Voisine-Jechová, Hana. Co se píše a co se čte : několik úvah o české kultuře a literatuře na prahu romantismu. Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. Supplementum 2, pp. 197–208.

Article
Voisine-Jechová, Hana. Dva pohledy na absurditu : Witold Gombrowicz a Kenzaburo Oe. Slavica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. 15–21.

Article
Voisine-Jechová, Hana. Fragment v romantické poezii. Slavica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 154–155.

Chapter
Voisine-Jechová, Hana. Je postmodernismus ještě moderní – nebo módní?. In: Postmodernismus : smysl, funkce a výklad : (jazyk, literatura, kultura, politika). 2012, pp. 123–130.

Chapter
Voisine-Jechová, Hana. K několika proměnám poutníka v české literatuře. In: Dialogy o slovanských literaturách : tradice a perspektivy. 2012, pp. 187–195.

Article

Chapter
Voisine-Jechová, Hana. Literatura psaná a literatura čtená v Čechách a na Slovensku po roce 1989. In: Středoevropský areál ve vnitřních souvislostech : (česko-slovensko-maďarské reflexe). 2010, pp. 39–48.

Article
Voisine-Jechová, Hana. L'oeuvre oubliée de Roman Jakobson. Opera Slavica. 2018, vol. 28, iss. 1, pp. 70–71.

Chapter
Voisine-Jechová, Hana. Několik poznámek k pojetí literatury u Čechů a Slováků mezi romantismem a realismem. In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, pp. 13–22.

Article
Voisine-Jechová, Hana. O květech hadích a jiných : český expresionismus a avantgarda ve světovém kontextu. Bohemica litteraria. 2011, vol. 14, iss. 2, pp. 33–40.

Article
Voisine-Jechová, Hana. Ohlasy lidových písní a subjektivní romantismus u Čechů a Slováků. Slavica litteraria. 2008, vol. 11, iss. 1, pp. 5–9.

Chapter
Voisine-Jechová, Hana. Proměny fantastiky u Gogola. In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, pp. 457–466.

Article
Voisine-Jechová, Hana. Úskalí slavistiky: příslušnost etnická, jazyková, teritoriální nebo ještě jiná?. Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 103–111.

Chapter
Jechová, Hana. Verš a věta v lyrice a epice májovců. In: Teorie verše. II, Sborník druhé brněnské versologické konference, 18.-20. října 1966. 1968, pp. 153–159.

Chapter
Voisine-Jechová, Hana. Veršová struktura a způsob zobrazení skutečnosti : (na základě rozboru díla Nezvalova, Seifertova a Halasova). In: Teorie verše. I, Sborník brněnské versologické konference, 13.-16. května 1964. 1966, pp. 171–178.