Wollman, Slavomír

Name variants:

Wollman, Slavomír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Chapter
Wollman, Slavomír. Brněnská literární komparatistika. In: Slovanské studie : sborník na počest 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou a pětatřicetiletí rusistiky na filozofické fakultě brněnské univerzity. 1979, pp. 11–16.

Chapter
Wollman, Slavomír. Duše v lyru vkletá a způsoby jejího výkladu. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 25–30.

Chapter
Wollman, Slavomír. Historická poetika literárních žánrů ve slovanských literaturách. In: Genologické studie. II, K poctě profesora Franka Wollmana. 1993, pp. 41–52.

Chapter
Wollman, Slavomír. Kde začíná Balkán?. In: Slavistika a balkanistika : Ivan Dorovský. 2001, pp. 9–12.

Article
Wollman, Slavomír. Korelace a proces v literární vědě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1991, vol. 40, iss. D38, pp. 19–26.

Chapter
Wollman, Slavomír. Padesát let v Slavii. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. 2000, pp. 11–12.

Article
Wollman, Slavomír. Pokračovatelé Dobrovského : etnolingvistické a geokulturní souvislosti ve srovnávací slovanské filologii. Slavica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 5–11.

Chapter
Wollman, Slavomír. Soupis prací Slavomíra Wollmana. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. 2000, pp. 13–14.

Chapter
Wollman, Slavomír. Vzájemnost a nevzájemnost jako předmět jazykově literárního bádání. In: Česko-slovenská vzájemnost a nevzájemnost. 2000, pp. 5–10.

Chapter
Wollman, Slavomír. Žánrová struktura slovanských literatur. In: Genologické studie. I.. 1991, pp. 19–36.