Zeman, Vladimír

Name variants:

Zeman, Vladimír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. De Meusova úprava Holmesovy-Raheovy škály životních událostí. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 59–64.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Dopady stresu na psychiku jedince. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 29–38.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Jak poznám, že jsem ve stresu?. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 14–19.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Literatura. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 167–169.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Několik slov závěrem. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 162–164.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Obrana proti akutnímu stresoru. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 101–103.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Obsah. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 3–5.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Ozdravení učitelské práce. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 136–141.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Péče o obsahy mysli. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 143–161.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Předmluva. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 7–8.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Stresory doby a jejich dopad na učitele. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 74–99.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Stresovanost a stavy vědomí. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 39–46.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Teacher and stress : summary. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 165–166.

Book
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Úprava životosprávy. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 104–135.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. [Úvodní část kapitoly Základní poznatky o stresu]. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 12–13.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Užitky stresovanosti. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 55–57.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Vliv stresovanosti na tělesné zdraví. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 21–29.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Vliv stresovanosti učitele na jeho mezilidské vztahy. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 49–55.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Vliv učitele na duševní rovnováhu žáků. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 9–11.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Vlivy stresorů na charakter člověka. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 46–48.

Chapter
Míček, Libor; Zeman, Vladimír. Zdroje stresovanosti v povolání učitele. In: Míček, Libor. , Zeman, Vladimír. Učitel a stres. 1992, pp. 64–74.