Zimola, David

Name variants:

Zimola, David (preferred)
Content type
Displaying 1 - 1 of 1.

Article
Zimola, David; Vokáč, Milan. Archeologické výzkumy několika venkovských kostelů na Jihlavsku. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 431–453.