1

Title: Studia philosophica
Year: 2022
Volume: 69
Issue: 1
Publication year
2022
ISSN
1803-7445 (print)
2336-453X (online)
Department FF MU
Topic
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 5
Petrželka, Josef
PDF
Studie – Articles
Title Document
Hegelianismus brněnských augustiniánů 19. století | 7–21
Řehulková, Hana
PDF
František Matouš Klácel a zdroje jeho utopických vizí | 23–40
Lee, Lenka
PDF
Funkce jako kritérium aktualizace Aristotelova konceptu morálního charakteru | 41–55
Brázdil, Jan
PDF
Eseje – Essays
Title Document
Proč slunce svítí a hřeje? Aristotelovy potíže podruhé : překlad částí 3. kapitoly I. knihy spisu Meteorologiky a komentář | 57–67
Pospiech, Richard; Petrželka, Josef
PDF
Rozhledy, recenze, rozhovory – Views, reviews, interviews
Title Document
Zpráva o výstavě Brněnští augustiniáni 19. století: úvahy o kráse a umění | 69–73
Řehulková, Hana
PDF
[Collier, Paul. Budoucnost kapitalismu: tváří v tvář novým úzkostem] | 75–80
Holzbachová, Ivana
PDF
[Weeks, Marcus. Filozofie pro chytré hlavy] | 81–83
Nirnbergová, Veronika
PDF
[Krob, Josef. Co je to čas? : lekce z filozofie] | [84]–86
Krob, Josef; Petrželka, Josef
PDF
hidden section Studia philosophica
Title Document
Studia philosophica | [87]–[88]
PDF