Environmentální hodnoty a přírodní próza

Title: Environmentální hodnoty a přírodní próza
Variant title:
  • Enviromental values and the natural prose
Author: Jemelka, Petr
Source document: Studia philosophica. 2022, vol. 69, iss. 2, pp. 7-26
Extent
7-26
  • ISSN
    1803-7445 (print)
    2336-453X (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Na základě reflexe díla tří brněnských autorů (R. Těsnohlídek, J. Mahen a J. Tomeček) se text pokouší obhájit názor o kultivační roli přírodní prózy – v konfrontaci s kritickým pohledem J. Šmajse. Tato oblast umělecké tvorby představuje jednu z možností, jak čelit environmentálnímu žalu. Ten je jednou z významných charakteristik toho, jak lidé v současnosti vnímají stav světa a rizika pro budoucí existenční perspektiv
Based on the reflection of the work of three authors from Brno (R. Těsnohlídek, J. Mahen, and J. Tomeček), the paper tries to defend the opinion about the cultural role of natural prose – in confrontation with the critical view of the philosopher J. Šmajs. This area of artistic creation represents one way how to face environmental grief. This is one of the significant characteristics of how people currently perceive the state of the world and the risks for future existential perspectives