K využití Hammingovy metriky při výzkumu fonotaktiky novořečtiny

Title: K využití Hammingovy metriky při výzkumu fonotaktiky novořečtiny
Variant title:
  • On the use of the Hamming metric in research into the phonotactics of Modern Greek
Source document: Porta Balkanica. 2015, vol. 7, iss. 2, pp. [4]-10
Extent
[4]-10
  • ISSN
    1804-2449
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article presented here provides evidence that Zipf's First Law applies for syllables in Modern Greek and introduces the usage of the Hamming distance to describe the dependence between syllables' contrast and their relative frequency within a text. A custom corpus was used as the source of linguistic data.
Předkládaný článek dokládá platnost tzv. prvního Zipfova zákona pro novořecké slabiky a představuje využití Hammingovy vzdálenosti při popisu vzájemné závislosti mezi kontrastem slabiky a její relativní frekvencí v textu. Jako zdroj jazykových dat byl použit vlastní korpus.
References
[1] FAKINOU, Ε. (2003) Eros, Theros, Polemos. Athina: Ekdoseis Kastanioti.

[2] ARVANITI, A. (1999) Standard Modern Greek. Journal of the International Phonetic Association 29, vol. 2, 167–172. | DOI 10.1017/S0025100300006538

[3] BIČAN, A. (2013) Phonotactics of Czech. Frankfurt am Main: PL Academic Research.

[4] ČERMÁK, F. (1993) Základy lingvistické metodologie. Praha: Karolinum.

[5] ČERMÁK, F. (1995) Jazykový korpus: Prostředek a zdroj poznání. Slovo a slovesnost. 1993, roč. 56, 119–134.

[6] ČERNÝ, J. (1996) Dějiny lingvistiky. Olomouc: Votobia.

[7] DOŠLÁ, Z. (2006) Metrické prostory: teorie a příklady. Brno: Masarykova univerzita.

[8] DUBĚDA, T. (2005) Jazyky a jejich zvuky. Praha: Karolinum.

[9] HÁLA, B. (1956) Slabika, její podstata a vývoj. Praha: Československá akademie věd.

[10] HAMMING, R. W. (1950) Error Detecting and Error Corregting Codes. The Bell System Technical Journal. Vol. XXIX, No. 2.

[11] KAPPA, I. (1997) Syllaviki domi tis Neas Elliniki sti theoria tou Veltistou. Meletes gia tin elliniki glossa 17, 1997, 83–91.

[12] KOSMÁK, L. – POTŮČEK, R. (2004) Metrické prostory. Praha: Academia.

[13] NESPOR, M. (1999) Fonologia. Prosarmogi stin elliniki glossa. Athina: Patakis.

[14] PETROUNIAS, E. (2002) Neoelliniki grammatiki kai synkritiki («antiparathetiki») analysi. Tomos 1: Fonitiki kai eisagogi sti fonologia. Thessaloniki: Ekdoseis ZITI.

[15] SETATOS, M. (1974) Fonologia tis Koinis Neoellinikis. Athina: Papazis.

[16] SOULTATIS, Th. (2013) The status of the glide in Modern Greek. Dostupné z https://www.ucl.ac.uk/pals/research/linguistics/publications/wpl/13papers/Soultatis_UCLWPL2013.pdf .

[17] ŠEFČÍK, O. (2006) Fonologická vzdálenost a přednost mezi termíny opozice. In: Teorie a empirie. Bichla pro Krčmovó. Brno: Masarykova univerzita, 297–304.

[18] ŠEFČÍK, O. (2007) K užití metriky ve fonologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná = Linguistica Brunensia. 2007, roč. 56, č. A55, [19]–25.

[19] ZIKOVÁ, M. (2014) Úvod do slabičné typologie. Brno: Masarykova univerzita.