Search

Displaying 1 - 30 of 38559

Chapter
Horyna, Břetislav. ... a etapy vývoje. In: Horyna, Břetislav. Počátky filosofické antropologie. 1999, pp. 7–16.

Article
Kroupa, Jiří. "... Alle Heüser als ain Corpus gedachtes unsers Fürstenthums ganz steiff beysamben verbleiben" : dietrichsteinské paláce v českých zemích v 17. a 18. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1998, vol. 47, iss. F42, pp. 27–49.

Article
Studeničová, Hana. ... einem ersamen Rath verehrt : über Widmungen der Musikalien an mährische Städte ca. 1560–1620. Musicologica Brunensia. 2020, vol. 55, iss. 1, pp. 15–37.

Chapter
Káša, Peter. "... i já jsem proti rozdvojení literatury, ale..." : česko-slovenské otázky v korešpondencii P.J. Šafárika (do roku 1833). In: Literární historiografie a česko-slovenské vztahy. 2011, pp. 189–196.

Article
Hlubek, Lukáš. Kolekce raně novověkých kachlů z areálu kláštera Hradisko (okres Olomouc) . Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 323–345.

Article
Slavíček, Lubomír. "... mit guten allegorischen Gedanken" : k ikonografii dvou kreseb Josefa Winterhaldera ml.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2002, vol. 51, iss. F46, pp. 77–90.

Article

Article
Kopřiva, Roman. ... und dann noch ein ganz unsinniges Thema gewählt ... : zur tschechischen Übersetzung von H. v. Hofmannsthals Schrifttumsrede : Durchblicke. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2008, vol. 22, iss. 1, pp. 101–122.

Article
Slavíček, Lubomír. "... und ist die grösste und kostbarste Gallerie in Mähren" : das Inventar der liechtensteinischen Gemäldegalerie auf dem Schloss in Frischau. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 2007, vol. 56, iss. F51, pp. 127–163.

Chapter
Němec, Jiří. "... ve službě národu a vědě"?. In: Němec, Jiří. Eduard Winter 1896-1982 : zpráva o originalitě a přizpůsobení se sudetoněmeckého historika. 2017, pp. 185–231.

Article
Maňas, Vladimír. "... viell fürsten halten ein Musica" : Musik und Musiker am Hofe der Fürsten von Liechtenstein im 17. Jahrhundert. Studia historica Brunensia. 2017, vol. 64, iss. 1, pp. 189–215.

Article
Gáfrik, Róbert. "... Z Indie, té staré Slavů matky..." : hľadanie pôvodu Slovanov v diele Jána Kollára. Slavica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 73–82.

Article
Kirschner, Thomas. ... "zu gerechterer Beurteilung der Verachteten" : das Bild der Ostjuden im Werk von Karl Emil Franzos am Beispiel seines Romanes Der Pojaz. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2003, vol. 17, iss. 1, pp. 203–229.

Chapter
Gyöngyösi, Mária. "... к иным горизонтам летим" : Коневской и Ницше. In: Moderna - avantgarda - postmoderna. 2003, pp. 115–123.

Chapter
Doctorow, Cory. #1. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, pp. 7–20.

Chapter
Doctorow, Cory. #10. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, pp. 116–125.

Chapter
Doctorow, Cory. #11. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, pp. 126–134.

Chapter
Doctorow, Cory. #12. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, pp. 135–155.

Chapter
Doctorow, Cory. #2. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, pp. 21–38.

Chapter
Doctorow, Cory. #3. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, pp. 39–55.

Chapter
Doctorow, Cory. #4. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, pp. 56–60.

Chapter
Doctorow, Cory. #5. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, pp. 61–63.

Chapter
Doctorow, Cory. #6. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, pp. 64–80.

Chapter
Doctorow, Cory. #7. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, pp. 81–100.

Chapter
Doctorow, Cory. #8. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, pp. 101–106.

Chapter
Doctorow, Cory. #9. In: Drápela, Martin. Sbírka textů k předmětu Úvod do syntaxe. 2014, pp. 107–115.

Article

Article
Celhoffer, Martin. √2 ≠ a : b jako problém tonality. Musicologica Brunensia. 2010, vol. 45, iss. 1-2, pp. 69–76.