1

Title: ProInflow
Year: 2023
Volume: 15
Issue: 1
ISSN
1804-2406 (online)
Editorial
Title Document
Slovo úvodem | [1]
Redakce ProInflow
PDF
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
Title Document
Paměťové praktiky : metadatový popis digitalizovaného zvukového kulturního dědictví | [2]–47
Lorenz, Michal; Hruška, Zdeněk; Novotná, Helena
PDF
Využití analýzy procesů v NFA pro aktualizaci datového modelu a požadavků na správu metadat | [48]–65
Získal, Bohuš; Cubr, Ladislav
PDF