Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná

ISSN: 0231-7567
Variantní název: Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. A, Series linguistica
Variantní název: Linguistica Brunensia
Vydavatel: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1952-2008
Popis: Jazykovědná řada (řada A) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 0231-7567, vycházela v letech 1952-2008. Věnovala se obecné lingvistice, indoevropeistice, slavistice a bohemistice. V letech 2000-2008 vycházela také s názvem Linguistica Brunesia. Od roku 2009 na ní navazuje recenzovaný vědecký časopis "Linguistica Brunensia", který vychází dvakrát ročně (ISSN 1803-7410).

Ročníky, čísla

1952   (Ročník 1 v edici SPFFBU) A1
1954   (Ročník 3 v edici SPFFBU) A2
1955   (Ročník 4 v edici SPFFBU) A3
1956   (Ročník 5 v edici SPFFBU) A4
1957   (Ročník 6 v edici SPFFBU) A5
1958   (Ročník 7 v edici SPFFBU) A6
1959   (Ročník 8 v edici SPFFBU) A7
1960   (Ročník 9 v edici SPFFBU) A8
1961   (Ročník 10 v edici SPFFBU) A9
1962   (Ročník 11 v edici SPFFBU) A10
1963   (Ročník 12 v edici SPFFBU) A11
1964   (Ročník 13 v edici SPFFBU) A12
1965   (Ročník 14 v edici SPFFBU) A13
1966   (Ročník 15 v edici SPFFBU) A14
1967   (Ročník 16 v edici SPFFBU) A15
1968   (Ročník 17 v edici SPFFBU) A16
1969   (Ročník 18 v edici SPFFBU) A17
1970   (Ročník 19 v edici SPFFBU) A18
1971   (Ročník 20 v edici SPFFBU) A19
1972   (Ročník 21 v edici SPFFBU) A20
1973   (Ročník 22 v edici SPFFBU) A21
1974-1975   (Ročník 23-24 v edici SPFFBU) A22-23
1976   (Ročník 25 v edici SPFFBU) A24
1977-1978   (Ročník 26-27 v edici SPFFBU) A25-26
1979   (Ročník 28 v edici SPFFBU) A27
1980   (Ročník 29 v edici SPFFBU) A28
1981   (Ročník 30 v edici SPFFBU) A29
1982   (Ročník 31 v edici SPFFBU) A30
1983   (Ročník 32 v edici SPFFBU) A31
1984   (Ročník 33 v edici SPFFBU) A32
1985   (Ročník 34 v edici SPFFBU) A33
1986   (Ročník 35 v edici SPFFBU) A34
1987   (Ročník 36 v edici SPFFBU) A35
1988   (Ročník 37 v edici SPFFBU) A36
1989-1990   (Ročník 38-39 v edici SPFFBU) A37-38
1991   (Ročník 40 v edici SPFFBU) A39
1992   (Ročník 41 v edici SPFFBU) A40
1993   (Ročník 42 v edici SPFFBU) A41
1994   (Ročník 43 v edici SPFFBU) A42
1995   (Ročník 44 v edici SPFFBU) A43
1996   (Ročník 45 v edici SPFFBU) A44
1997   (Ročník 46 v edici SPFFBU) A45
1998   (Ročník 47 v edici SPFFBU) A46
1999   (Ročník 48 v edici SPFFBU) A47
2000   (Ročník 49 v edici SPFFBU) A48
2001   (Ročník 50 v edici SPFFBU) A49
2002   (Ročník 51 v edici SPFFBU) A50
2003   (Ročník 52 v edici SPFFBU) A51
2004   (Ročník 53 v edici SPFFBU) A52
2005   (Ročník 54 v edici SPFFBU) A53
2006   (Ročník 55 v edici SPFFBU) A54
2007   (Ročník 56 v edici SPFFBU) A55
2008   (Ročník 57 v edici SPFFBU) A56

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet