Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky

ISSN: 1212-1509
Variantní název: Literárněvědná slavistika
Variantní název: Slavica litteraria
Variantní název: Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. X, Series slavica litteraria
Vydavatel: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1998-2007
Popis: Řada literárněvědné slavistiky (řada X) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1212-1509, vycházela v letech 1998-2007, zároveň s názvem Slavica litteraria. Uveřejňovala slavistické literárněvědecké příspěvky. Navázala na řadu literárněvědnou (D), která vycházela v letech 1954-1997. Od roku 2008 pokračuje jako recenzovaný vědecký časopis Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, který vychází dvakrát ročně.
Navazuje:

Ročníky, čísla

1998   (Ročník 47 v edici SPFFBU) X1
1999   (Ročník 48 v edici SPFFBU) X2
2000   (Ročník 49 v edici SPFFBU) X3
2001   (Ročník 50 v edici SPFFBU) X4
2002   (Ročník 51 v edici SPFFBU) X5
2003   (Ročník 52 v edici SPFFBU) X6
2004   (Ročník 53 v edici SPFFBU) X7
2005   (Ročník 54 v edici SPFFBU) X8
2006   (Ročník 55 v edici SPFFBU) X9
2007   (Ročník 56 v edici SPFFBU) X10

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet