Působení publicistiky na žánrové posuny v próze Bolesława Pruse

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 1998, vol. 47, iss. X1, pp. [63]-77
Extent
[63]-77
  • ISSN
    1212-1509
Type
Article
Language
Czech
Polish
License: Not specified license
Document