Slovanské literatury a dnešek

Title: Slovanské literatury a dnešek
Author: Dorovský, Ivan
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2008
Extent
240 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 374
ISBN
9788021046672
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 563880
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
Aktuálnost slovanských literatur dnes | 7–9
Dorovský, Ivan
PDF
I.
Chapter number Title Custom text
Mediteránní a byzantsko-balkánské meziliterární společenství | 10–18
Dorovský, Ivan
PDF
Centra a periferie v podunajsko-balkánsko-pontském prostoru | 19–38
Dorovský, Ivan
PDF
Македонската литература во рамките на медитеранско-балканската меѓулитeратурна општност | 39–42
Dorovský, Ivan
PDF
Teoretická a metodologická východiska pražské slovenské literatury a kultury | 43–47
Dorovský, Ivan
PDF
Zofka Kvederová u nás | 48–60
Dorovský, Ivan
PDF
Dvojdomý tvůrce Louis Adamič | 61–67
Dorovský, Ivan
PDF
Střední Evropa a Slované : (několik úvah a postřehů na okraj stejnojmenné knihy Iva Pospíšila) | 68–78
Dorovský, Ivan
PDF
Jaká je a jaká asi bude slavistika v 21. století | 79–83
Dorovský, Ivan
PDF
II.
Chapter number Title Custom text
K periodizaci dějin česko-slovensko-jihoslovanských kulturních styků | 84–93
Dorovský, Ivan
PDF
Dílo Jana Amose Komenského na Balkáně | 94–106
Dorovský, Ivan
PDF
František Alexandr Zach a slovanský romantismus jeho doby | 107–113
Dorovský, Ivan
PDF
Všeslovan Adolf Černý | 114–124
Dorovský, Ivan
PDF
Argonaut z Moravy | 125–129
Dorovský, Ivan
PDF
Balkán v díle Jindřicha Uhra | 130–149
Dorovský, Ivan
PDF
Plebejství a vulgarizace v evropském literárním procesu | 150–163
Dorovský, Ivan
PDF
III.
Chapter number Title Custom text
Dva podobné životní a tvůrčí osudy : Srečko Kosovel a Jiří Wolker | 164–170
Dorovský, Ivan
PDF
Dílo Edvarda Kocbeka v evropských souvislostech | 171–178
Dorovský, Ivan
PDF
Zakladatelská osobnost makedonské literatury | 179–194
Dorovský, Ivan
PDF
Chci ti něco říci, světe | 195–198
Dorovský, Ivan
PDF
Čechovábení | 199–211
Dorovský, Ivan
PDF
Lásky Josefa Glivického | 212–220
Dorovský, Ivan
PDF
Apendix
Chapter number Title Custom text
Академик Иван Доровски одговара на прашањата поставени од Васил Тоциновски, главен и одговорен уредник на современост : кој сум и што сум | 221–229
Dorovský, Ivan
PDF
The Slavonic literature and the present time : (resumé) | 230–231
Dorovský, Ivan
PDF
Jmenný rejstřík | 232–240
Dorovský, Ivan
PDF