Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. V

Title: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. V
Contributor
Dorovský, Ivan (Editor)
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2002
Extent
321 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta; 338
ISBN
80-210-2771-1
Language
Czech
Note
  • Obsahuje bibliografie
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
Brněnská balkanistika | 3–5
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Co dal Balkán evropské a světové kultuře | 6–19
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
Dějiny Bosny a Hercegoviny : předmět sporu mezi srbskou, chorvatskou a muslimskou historiografií | 20–26
Hladký, Ladislav
PDF
Chapter number Title Custom text
K historii české kolonizace banátské vojenské hranice | 27–36
Štěpánek, Václav
PDF
Chapter number Title Custom text
Calmetova interpretace událostí v Kisiljevu a Medvedje a následující teologický spor | 37–46
Maiello, Giuseppe
PDF
Chapter number Title Custom text
Đuro Ferić između hrvatskog i latinskog jezika | 47–54
Bakija, Katja
PDF
Chapter number Title Custom text
Období baroka a jezuitský řád v chorvatsku | 55–63
Kindlerová, Anežka
PDF
hidden-section Rosa - Pohl - Pohlin
Chapter number Title Custom text
Rosa - Pohl - Pohlin | 64–75
Honzáková-Jakičová, Jasna
PDF
Chapter number Title Custom text
Christofor Žefarovič v rámci balkánské heraldiky | 76–87
Kouba, Miroslav
PDF
Chapter number Title Custom text
Идентичност и другост в чешките и българските преводи от периода на възраждането | 88–93
Dimitrova, Slaveja
PDF
Chapter number Title Custom text
Gogolův vliv na satirickou povídku Ivana Cankara | 94–101
Pellarová, Kristina
PDF
Chapter number Title Custom text
Kopitar versus Prešeren | 102–111
Čermák, Radek
PDF
Chapter number Title Custom text
Ideja panslavizma u češkoj književnosti prve polovine 19 veka u poređenju sa istom idejom u srpskoj književnosti | 112–117
Stefanovićová, Koraljka
PDF
Chapter number Title Custom text
Člověk pod křížem : (v povídkové tvorbě českých autorů a u Ivana Cankara) | 118–131
Chmelíková, Hana
PDF
Chapter number Title Custom text
O některých zvláštnostech makedonského historického románu v porovnání s českým historickým románem | 132–139
Jankulovská, Lada
PDF
Chapter number Title Custom text
Srovnání díla Jiřího Wolkera a Kosty Racina | 140–148
Rudolfová, Eva
PDF
Chapter number Title Custom text
Některé prvky v dramatickém díle Živka Činga | 149–155
Klobouková, Darina
PDF
Chapter number Title Custom text
Některé zvláštnosti dramatiky Gorana Stefanovského | 156–162
Dorovský, Ivan
PDF
Chapter number Title Custom text
K některým zvláštnostem v románech Oskara Daviča Báseň a Branka Ćopiće Neslyšný střelný prach | 163–166
Stojčetovićová, Jaroslava
PDF
Chapter number Title Custom text
Dramatická tvorba Olivery Nikolovové | 167–175
Svobodová, Marie
PDF
Chapter number Title Custom text
Odraz evropské humanistické biblistiky v novozákonních překladech 16. století v Čechách a ve Slovinsku | 176–182
Pytlíková, Markéta
PDF
Chapter number Title Custom text
Makedonská literatura v Čechách a na Slovensku | 183–190
Hegerová, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
Slovinská literatura v českých překladech na přelomu milenia [i.e. milénia] | 191–201
Mainuš, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Aktualizace jazykové normy v překladu : (France Prešern v českém překladu Josefa Hiršala) | 202–204
Kozár, Aleš
PDF
Chapter number Title Custom text
Preklady z chorváčtiny do slovenčiny v rokoch 1990-2000 | 205–215
Benčičová, Júlia
PDF
Chapter number Title Custom text
Konvergentní a divergentní jazykové tendence : (purismus u jižních Slovanů) | 216–229
Jirásek, Karel
PDF
Chapter number Title Custom text
Vlastné mená v bulharskej a slovenskej paremologickej frazeologii | 230–236
Dobríková, Mária
PDF
Chapter number Title Custom text
Komparativní pohled na somatické frazémy a idiomy s klíčovým komponentem "oko/oči" : (na srbském, chorvatském, bulharském a českém materiálu) | 237–246
Krejčí, Pavel
PDF
Chapter number Title Custom text
O frazeologismech v češtině a v makedonštině | 247–253
Delova, Jasminka
PDF
Chapter number Title Custom text
Několik poznámek k posesívnímu dativu ve staroslověnštině | 254–260
Přikrylová, Milena
PDF
Chapter number Title Custom text
Frazeológia a onomastika | 261–271
Füredyová, Viera
PDF
Chapter number Title Custom text
Slovesný vid v češtině a slovinštině | 272–279
Dotlačil, Jakub
PDF
Chapter number Title Custom text
Възвратните глаголи в словашки и в български език : проблеми на еквивалентността | 280–290
Vălčanova, Marinela
PDF
Chapter number Title Custom text
Odborné názvoslovie chemických prvkov a ich zlúčenín v slovenčine a bulharčine | 291–299
Mečiarová, Barbora
PDF
Chapter number Title Custom text
Skratky v slovenčine a v bulharčine | 300–307
Heribanová, Simona
PDF
Chapter number Title Custom text
Preklady bulharskej literatúry vo vydavateľstve Mladé letá | 308–318
Melicherčíková, Katarína
PDF