Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. V

Contributor: Dorovský, Ivan (editor)
Edition: 1. vyd.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2002
Extent: 321 s.
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta; 338
ISBN: 80-210-2771-1
Show more...

Table of contents:

3-5 Brněnská balkanistika Dorovský, Ivan | pdficon
6-19 Co dal Balkán evropské a světové kultuře Dorovský, Ivan | pdficon
20-26 Dějiny Bosny a Hercegoviny : předmět sporu mezi srbskou, chorvatskou a muslimskou historiografií Hladký, Ladislav | pdficon
27-36 K historii české kolonizace banátské vojenské hranice Štěpánek, Václav | pdficon
37-46 Calmetova interpretace událostí v Kisiljevu a Medvedje a následující teologický spor Maiello, Giuseppe | pdficon
47-54 Đuro Ferić između hrvatskog i latinskog jezika Bakija, Katja | pdficon
55-63 Období baroka a jezuitský řád v chorvatsku Kindlerová, Anežka | pdficon
64-75 Rosa - Pohl - Pohlin Honzáková-Jakičová, Jasna | pdficon
76-87 Christofor Žefarovič v rámci balkánské heraldiky Kouba, Miroslav | pdficon
88-93 Идентичност и другост в чешките и българските преводи от периода на възраждането Dimitrova, Slaveja | pdficon
94-101 Gogolův vliv na satirickou povídku Ivana Cankara Pellarová, Kristina | pdficon
102-111 Kopitar versus Prešeren Čermák, Radek | pdficon
112-117 Ideja panslavizma u češkoj književnosti prve polovine 19 veka u poređenju sa istom idejom u srpskoj književnosti Stefanovićová, Koraljka | pdficon
118-131 Člověk pod křížem : (v povídkové tvorbě českých autorů a u Ivana Cankara) Chmelíková, Hana | pdficon
132-139 O některých zvláštnostech makedonského historického románu v porovnání s českým historickým románem Jankulovská, Lada | pdficon
140-148 Srovnání díla Jiřího Wolkera a Kosty Racina Rudolfová, Eva | pdficon
149-155 Některé prvky v dramatickém díle Živka Činga Klobouková, Darina | pdficon
156-162 Některé zvláštnosti dramatiky Gorana Stefanovského Dorovský, Ivan | pdficon
163-166 K některým zvláštnostem v románech Oskara Daviča Báseň a Branka Ćopiće Neslyšný střelný prach Stojčetovićová, Jaroslava | pdficon
167-175 Dramatická tvorba Olivery Nikolovové Svobodová, Marie | pdficon
176-182 Odraz evropské humanistické biblistiky v novozákonních překladech 16. století v Čechách a ve Slovinsku Pytlíková, Markéta | pdficon
183-190 Makedonská literatura v Čechách a na Slovensku Hegerová, Lenka | pdficon
191-201 Slovinská literatura v českých překladech na přelomu milenia [i.e. milénia] Mainuš, Petr | pdficon
202-204 Aktualizace jazykové normy v překladu : (France Prešern v českém překladu Josefa Hiršala) Kozár, Aleš | pdficon
205-215 Preklady z chorváčtiny do slovenčiny v rokoch 1990-2000 Benčičová, Júlia | pdficon
216-229 Konvergentní a divergentní jazykové tendence : (purismus u jižních Slovanů) Jirásek, Karel | pdficon
230-236 Vlastné mená v bulharskej a slovenskej paremologickej frazeologii Dobríková, Mária | pdficon
237-246 Komparativní pohled na somatické frazémy a idiomy s klíčovým komponentem "oko/oči" : (na srbském, chorvatském, bulharském a českém materiálu) Krejčí, Pavel | pdficon
247-253 O frazeologismech v češtině a v makedonštině Delovová, Jasminka | pdficon
254-260 Několik poznámek k posesívnímu dativu ve staroslověnštině Přikrylová, Milena | pdficon
261-271 Frazeológia a onomastika Füredyová, Viera | pdficon
272-279 Slovesný vid v češtině a slovinštině Dotlačil, Jakub | pdficon
280-290 Възвратните глаголи в словашки и в български език : проблеми на еквивалентността Vălčanova, Marinela | pdficon
291-299 Odborné názvoslovie chemických prvkov a ich zlúčenín v slovenčine a bulharčine Mečiarová, Barbora | pdficon
300-307 Skratky v slovenčine a v bulharčine Heribanová, Simona | pdficon
308-318 Preklady bulharskej literatúry vo vydavateľstve Mladé letá Melicherčíková, Katarína | pdficon

Search


Advanced Search

Browse