Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. V

Image
Contributor
Dorovský, Ivan (Editor)
Edition
1. vyd.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2002
Extent
321 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta; 338
ISBN
80-210-2771-1
Language
Czech
Note
  • Obsahuje bibliografie
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
Page Chapter number Title
3-5 Brněnská balkanistika | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
6-19 Co dal Balkán evropské a světové kultuře | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
20-26 Dějiny Bosny a Hercegoviny : předmět sporu mezi srbskou, chorvatskou a muslimskou historiografií | pdf icon Hladký, Ladislav
Page Chapter number Title
27-36 K historii české kolonizace banátské vojenské hranice | pdf icon Štěpánek, Václav
Page Chapter number Title
37-46 Calmetova interpretace událostí v Kisiljevu a Medvedje a následující teologický spor | pdf icon Maiello, Giuseppe
Page Chapter number Title
47-54 Đuro Ferić između hrvatskog i latinskog jezika | pdf icon Bakija, Katja
Page Chapter number Title
55-63 Období baroka a jezuitský řád v chorvatsku | pdf icon Kindlerová, Anežka
hidden-section Rosa - Pohl - Pohlin
Page Chapter number Title
64-75 Rosa - Pohl - Pohlin | pdf icon Honzáková-Jakičová, Jasna
Page Chapter number Title
76-87 Christofor Žefarovič v rámci balkánské heraldiky | pdf icon Kouba, Miroslav
Page Chapter number Title
88-93 Идентичност и другост в чешките и българските преводи от периода на възраждането | pdf icon Dimitrova, Slaveja
Page Chapter number Title
94-101 Gogolův vliv na satirickou povídku Ivana Cankara | pdf icon Pellarová, Kristina
Page Chapter number Title
102-111 Kopitar versus Prešeren | pdf icon Čermák, Radek
Page Chapter number Title
112-117 Ideja panslavizma u češkoj književnosti prve polovine 19 veka u poređenju sa istom idejom u srpskoj književnosti | pdf icon Stefanovićová, Koraljka
Page Chapter number Title
118-131 Člověk pod křížem : (v povídkové tvorbě českých autorů a u Ivana Cankara) | pdf icon Chmelíková, Hana
Page Chapter number Title
132-139 O některých zvláštnostech makedonského historického románu v porovnání s českým historickým románem | pdf icon Jankulovská, Lada
Page Chapter number Title
140-148 Srovnání díla Jiřího Wolkera a Kosty Racina | pdf icon Rudolfová, Eva
Page Chapter number Title
149-155 Některé prvky v dramatickém díle Živka Činga | pdf icon Klobouková, Darina
Page Chapter number Title
156-162 Některé zvláštnosti dramatiky Gorana Stefanovského | pdf icon Dorovský, Ivan
Page Chapter number Title
163-166 K některým zvláštnostem v románech Oskara Daviča Báseň a Branka Ćopiće Neslyšný střelný prach | pdf icon Stojčetovićová, Jaroslava
Page Chapter number Title
167-175 Dramatická tvorba Olivery Nikolovové | pdf icon Svobodová, Marie
Page Chapter number Title
176-182 Odraz evropské humanistické biblistiky v novozákonních překladech 16. století v Čechách a ve Slovinsku | pdf icon Pytlíková, Markéta
Page Chapter number Title
183-190 Makedonská literatura v Čechách a na Slovensku | pdf icon Hegerová, Lenka
Page Chapter number Title
191-201 Slovinská literatura v českých překladech na přelomu milenia [i.e. milénia] | pdf icon Mainuš, Petr
Page Chapter number Title
202-204 Aktualizace jazykové normy v překladu : (France Prešern v českém překladu Josefa Hiršala) | pdf icon Kozár, Aleš
Page Chapter number Title
205-215 Preklady z chorváčtiny do slovenčiny v rokoch 1990-2000 | pdf icon Benčičová, Júlia
Page Chapter number Title
216-229 Konvergentní a divergentní jazykové tendence : (purismus u jižních Slovanů) | pdf icon Jirásek, Karel
Page Chapter number Title
230-236 Vlastné mená v bulharskej a slovenskej paremologickej frazeologii | pdf icon Dobríková, Mária
Page Chapter number Title
237-246 Komparativní pohled na somatické frazémy a idiomy s klíčovým komponentem "oko/oči" : (na srbském, chorvatském, bulharském a českém materiálu) | pdf icon Krejčí, Pavel
Page Chapter number Title
247-253 O frazeologismech v češtině a v makedonštině | pdf icon Delova, Jasminka
Page Chapter number Title
254-260 Několik poznámek k posesívnímu dativu ve staroslověnštině | pdf icon Přikrylová, Milena
Page Chapter number Title
261-271 Frazeológia a onomastika | pdf icon Füredyová, Viera
Page Chapter number Title
272-279 Slovesný vid v češtině a slovinštině | pdf icon Dotlačil, Jakub
Page Chapter number Title
280-290 Възвратните глаголи в словашки и в български език : проблеми на еквивалентността | pdf icon Vălčanova, Marinela
Page Chapter number Title
291-299 Odborné názvoslovie chemických prvkov a ich zlúčenín v slovenčine a bulharčine | pdf icon Mečiarová, Barbora
Page Chapter number Title
300-307 Skratky v slovenčine a v bulharčine | pdf icon Heribanová, Simona
Page Chapter number Title
308-318 Preklady bulharskej literatúry vo vydavateľstve Mladé letá | pdf icon Melicherčíková, Katarína