Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Slovanské meziliterární shody a rozdíly

Author: Dorovský, Ivan
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: V Brně
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2004
Extent: 157 s.
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, 1211-3034; č. 354
ISBN: 8021035307
Link to MU library catalogue: 000397624
Show more...

Table of contents:

7-8 Úvod Dorovský, Ivan | pdficon
I.
9-18 Co dal Balkán evropské a světové kultuře Dorovský, Ivan | pdficon
19-26 Dílo Josefa Dobrovského a jižní Slované Dorovský, Ivan | pdficon
27-35 Еден досега непознат труд за зборникот на браќата Миладиновци Dorovský, Ivan | pdficon
36-42 Jazyk jako znak národa Dorovský, Ivan | pdficon
II.
43-49 Dějiny světové literatury nebo dějiny světových literatur? Dorovský, Ivan | pdficon
50-57 Hrabákovo pojetí literární komparastiky Dorovský, Ivan | pdficon
58-69 O vztahu mezi lidovou slovesností a uměleckou literaturou Dorovský, Ivan | pdficon
70-75 O dvojdomosti a biliterárnosti v české literatuře Dorovský, Ivan | pdficon
76-81 Přínos a úskalí biliterárnosti Dorovský, Ivan | pdficon
82-87 Ještě o bilingvismu, biliterárnosti a dvojdomosti Dorovský, Ivan | pdficon
96-105 O tzv. autochtonních a allochtonních literárních tvůrcích Dorovský, Ivan | pdficon
106-110 Slovanské meziliterární shody a rozdíly I. Dorovský, Ivan | pdficon
111-115 Slovanské meziliterární shody a rozdíly II. Dorovský, Ivan | pdficon
116-126 Slovanské meziliterární shody a rozdíly III. Dorovský, Ivan | pdficon
II
88-95 O literárním bilingvismu a inverzní dvojdomosti Dorovský, Ivan | pdficon
III.
127-133 Moderna a postmoderna v slovinské literatuře Dorovský, Ivan | pdficon
134-140 Některé zvláštnosti postmodernismu v srbské literatuře Dorovský, Ivan | pdficon
141-146 Některé zvláštnosti charvátské moderny a postmoderny Dorovský, Ivan | pdficon
147-148 Slavonic interliterary agreements and differences : (précis) Dorovský, Ivan | pdficon
149-150 Славянские межлитературные совпадения и различия Dorovský, Ivan | pdficon
151-157 Rejstřík Dorovský, Ivan | pdficon

Search


Advanced Search

Browse