Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Literárněvědné studie : profesoru Josefu Hrabákovi k šedesátinám

Přispěvatel: Jeřábek, Dušan (editor) ; Kopecký, Milan (editor) ; Palas, Karel (editor)
Vydání: Vyd. 1.
Místo vydání: Brno
Nakladatel: Universita Jana Evangelisty Purkyně
Rok vydání: 1972
Rozsah: 398 s.
Edice: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 179
Odkaz do knihovního katalogu MU: 000058946
Více...

Obsah:

5-9 Úvodem | pdficon
I
13-19 Umění interpretace básnického textu v starší české literatuře Škarka, Antonín | pdficon
21-27 O stredovekej poetike "Laudes artis poeticae" Mišianik, Ján | pdficon
29-35 Citátové modifikace jako prostředek literární polemiky Šváb, Miloslav | pdficon
37-47 Dva Boleslavové : příspěvek k interpretaci Kosmovy kroniky Králík, Oldřich | pdficon
49-55 Husitské skladby budyšínského rukopisu a funkční vztahy v nich Daňhelka, Jiří | pdficon
57-64 Dubraviova Theriobulia ve vývoji alegorie Petrů, Eduard | pdficon
65-71 K podobám epičnosti v Hájkově kronice Kolár, Jaroslav | pdficon
73-84 Dvě slovenské chvály selského stavu a jejich analogie v literaturách západoslovanských Kopecký, Milan | pdficon
85-92 Příspěvek k poznání specifičnosti české umělé poezie barokní Tichá, Zdeňka | pdficon
93-100 Recepce starší duchovní písně v době obrozenské Palas, Karel | pdficon
II
103-111 K problematike štýlu a kompozičných postupov poezie Janka Kráľa Pišút, Milan | pdficon
113-119 Transformace Krále Lávry : Moritz Hartmann a Karel Havlíček Borovský Skalička, Jiří | pdficon
121-128 Poznámky k Týdeníku Jana Ohérala Dufek, Jaromír | pdficon
129-141 Problémy naturalismu v díle Josefa Merhauta Jeřábek, Dušan | pdficon
143-150 Sociální problematika moravského Valašska v díle Metoděje Jahna Krystýnek, Jiří | pdficon
151-159 Přírodní prózy Jaroslava Marchy Bartůšková, Sylva | pdficon
161-173 Proměny meziválečných satirických a humoristických časopisů : náčrt několika problémů Pešta, Pavel | pdficon
175-184 Poláčkova komika "živností" Hájková, Alena | pdficon
185-195 Modernost a tradice : na okraj Vančurových statí o umění Vlašín, Štěpán | pdficon
197-207 Mikuláškův blázen-Janus : k dějinám české narrovské literatury Opelík, Jiří | pdficon
209-222 Cesty a bezcestí : trojice próz z roku 1969 Suchomel, Milan | pdficon
223-235 Některé otázky vztahu poválečné české memoárové literatury k literatuře krásné Válek, Vlastimil | pdficon
237-247 Tvarová problematika románu Matka M. Gorkého Burian, Jaroslav | pdficon
249-261 Žánrové inovace sovětské dramatiky revolučné epochy : Mystérie-buffa V. Majakovského a tradice starodávného divadla Mikulášek, Miroslav | pdficon
263-271 Umělecké experimenty a proměny knihy Valoch, Jiří | pdficon
III
275-276 Verš a pauza Trost, Pavel | pdficon
277-290 "Žalospevi" Jána Hollého : metrum a obraznosť - etymologické figúra a kompozícia Turčány, Viliam | pdficon
291-302 Kvantina v osmislabičném trocheji a jambu Červenka, Miroslav | pdficon
303-314 Sémantické analýza pololidové literatury, zvláště veršované Beneš, Bohuslav | pdficon
315-320 Aliterace v české poezii, zvláště nejnovější Blahynka, Milan | pdficon
321-328 K teorii básnického jazyka Horálek, Karel | pdficon
329-335 K mluvenostní stylizaci v literárním díle Chloupek, Jan | pdficon
337-349 Tzv. subjektivní styly a jejich zobrazování v uměleckých textech Jelínková, Jana | pdficon
351-356 Prozodické vlastnosti jako fonostylistické prvky v dětské řeči Ohnesorg, Karel | pdficon
357-368 En marge de la recherche critique en France Novák, Otakar | pdficon
369-375 Regionální zřetel v literární vědě Buriánek, František | pdficon
377-386 K otázkám materiálu a předmětu literárněhistorického zkoumání slovesnosti "pro děti a mládež" Tenčík, František | pdficon
387-396 Literární věda a literární muzeum Hek, Jiří | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet