Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Die griechische und römische Literatur in tschechischen Bibliotheken im Mittelalter und der Renaissance

Autor: Flodr, Miroslav
Vydání: Vyd. 1.
Místo vydání: Brno
Nakladatel: Universita J.E. Purkyně
Rok vydání: 1966
Rozsah: 215 s.
Edice: Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta; 115
Odkaz do knihovního katalogu MU: 000037089
Více...

Obsah:

5-10 Vorwort Flodr, Miroslav | pdficon
[11]-39 I. Die Vorhumanistische Zeitperiode : (bis zur Mitte des 15. Jh.) Flodr, Miroslav | pdficon
[41]-132 II. Die Zeit des Humanismus : (Mitte des 15. Jh. - Weisser Berg) Flodr, Miroslav | pdficon
133-169 Anmerkungen Flodr, Miroslav | pdficon
170-189 Beilagen Flodr, Miroslav | pdficon
190-196 Quellen und Literatur Flodr, Miroslav | pdficon
197 Verzeichnis der Abkurzungen Flodr, Miroslav | pdficon
198-203 Řecká a římská literatura v českých knihovnách ve středověku a renesanci Flodr, Miroslav | pdficon
204-214 Namenverzeichnis Flodr, Miroslav | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet