Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Tvořivost ve vědě a technice : psychologická studie

Author: Chalupa, Bohumír
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: Brno
Publisher: Universita J.E. Purkyně
Publication year: 1973
Extent: 271 s.
Series: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 190
Link to MU library catalogue: 000117706
Show more...

Table of contents:

5-8 Úvod Chalupa, Bohumír | pdficon
Část I. Teoretická východiska
11-24 1. Vymezení podstaty tvořivosti a její psychologické stránky Chalupa, Bohumír | pdficon
25-76 2. Analýza procesu tvořivosti a organizace řešení problémů Chalupa, Bohumír | pdficon
77-93 3. Tvořivá činnost a její psychická struktura Chalupa, Bohumír | pdficon
94-106 4. Osobnost a tvořivost Chalupa, Bohumír | pdficon
107-115 5. Vliv podmínek prostředí na tvůrčí práci Chalupa, Bohumír | pdficon
116-124 6. Produkty a výsledky tvořivé činnosti Chalupa, Bohumír | pdficon
Část II. Některá nová výzkumná zjištění
127-129 Úvod Chalupa, Bohumír | pdficon
130-151 7. Psychologická analýza práce výzkumných pracovníků Chalupa, Bohumír | pdficon
152-188 8. Psychologická analýza práce pracovníků projektového ústavu Chalupa, Bohumír | pdficon
189-216 9. Psychologická charakteristika výzkumných pracovníků a produktivita tvůrčí práce Chalupa, Bohumír | pdficon
217-232 10. Analýza spokojenosti výzkumných pracovníků Chalupa, Bohumír | pdficon
233-241 11. Závěry a diskuse výsledků Chalupa, Bohumír | pdficon
242-250 Literatura Chalupa, Bohumír | pdficon
251-255 Творчество в науке и технике : психологический очерк Chalupa, Bohumír | pdficon
256-259 Creativity in science and technology : psychological study Chalupa, Bohumír | pdficon
260-262 Rejstřík jmenný Chalupa, Bohumír | pdficon
263-269 Rejstřík věcný Chalupa, Bohumír | pdficon

Search


Advanced Search

Browse