Aspectos problemáticos de la prefijación en español

Image
Author: Stehlík, Petr
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2011
Extent
79 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta; č. 395
ISBN
9788021054431
Language
Spanish
Link to MU library catalogue: 679401
Description
  • Monografie se snaží přehlednou a stručnou formou postihnout hlavní teoretické problémy prefixace v současné španělštině. Kromě analýzy některých fenoménů odporujících základní španělské definici předpony jako morfému, který není nositelem slovního přízvuku a jehož užití na rozdíl od sufixace nevede ke změně lexikální kategorie, je pozornost věnována především dodnes neuzavřenému sporu o postavení prefixace mezi ostatními slovotvornými postupy (tj. její příslušnosti k derivaci či kompozici), stejně jako diskutabilnímu zařazení řecko-latinských kořenů (tzv. prefixoidů) do kategorie předpon či slovotvorných základů.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Introducción
Page Chapter number Title
7-15 1 | Introducción | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
17-22 2 | Morfonología de la prefijación | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
23-28 3 | Prefijos transcategorizadores | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
29-33 4 | Prefijos y preposiciones | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
35-45 5 | Clasificaciones de prefijos | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
47-55 6 | Prefijación y composición | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
57-64 7 | Formas prefijales cultas | pdf icon Stehlík, Petr
Page Chapter number Title
65-70 8 | Formas apocopadas y acronimia | pdf icon Stehlík, Petr
hidden-section Conclusiones
Page Chapter number Title
71-74 9 | Conclusiones | pdf icon Stehlík, Petr
hidden-section Bibliografía
Page Chapter number Title
75-79 10 | Bibliografía | pdf icon Stehlík, Petr