Dějiny filosofie jsou jen poznámkami k Platónovi

Title: Dějiny filosofie jsou jen poznámkami k Platónovi
Variant title
The European philosophical tradition consists of a series of footnotes to Plato
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 2008, vol. 57, iss. B55, pp. [5]-12
Extent
[5]-12
  • ISSN
    0231-7664
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Byl jsem poctěn úkolem promluvit při této příležitosti o Platónovi. Přesněji – poctěn má být Platón a tomu mám posloužit jako prostředník. Pojďme tedy vzdát Platónovi poctu a složit mu filosofickou poklonu. Postupovat budu tak, že nejprve vznesu vůči tomuto záměru pochybnost. Na ni podám nejprve jednoduchou a stručnou odpověď a posléze odpověď delší a náročnější. Ta se opět rozdělí na jednodušší a složitější úvahu. Nakonec zformuluji shrnující patetický závěr.
Summary language