Římská zahraniční politika ve IV. stol. n. l. a úloha křesťanství

Variant title
Die römische Außenpolitik im IV. Jh. u. Z. und die Rolle des Christentums
Римская внешнаяя политика в IV веке н. э. и роль христианства
Author: Češka, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, vol. 28, iss. E24, pp. [57]-63
Extent
[57]-63
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document