Jihomoravská halštatská sídliště - II

Variant title
Die südmährischen hallstattzeitlichen Siedlungen - II
Южноморавское гальштатское поселение - II
Contributor
Bronec, Jiří (Translator)
Hubala, Alfons (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1973, vol. 21, iss. E17, pp. [5]-54
Extent
[5]-54
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document