K počátkům slovanské tuhové keramiky na Moravě

Title: K počátkům slovanské tuhové keramiky na Moravě
Variant title:
  • Zu den Anfängen der slawischen Graphittonkeramik in Mähren
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1994, vol. 43, iss. E39, pp. [43]-67
Extent
[43]-67
  • ISSN
    0231-7915
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Projekt byl řešen s podporou grantu GA ČR 404/94/0410.