Osídlení Turoldu na konci eneolitu a v době bronzové

Variant title
Die Besiedlung der Höhle Turold am Ende des Äneolithikums und in der Bronzezeit
Заселение пещеры Турольд в конце энеолита и в эпоху бронзового века
Contributor
Brandner, Aleš (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1982, vol. 31, iss. E27, pp. [91]-102
Extent
[91]-102
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document