[Avdijev, Vsevolod Igorevič. Dějiny starověkého východu]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 5, iss. E1, pp. [185]-187
Extent
[185]-187
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Avdijev, Vsevolod Igorevič. Dějiny starověkého východu. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1955. 706 s., [8] slož. l. obr. příl.
Document