Sídlištní nálezy z neolitu a doby bronzové v poloze "Vinohrady" u Těšetic, okr. Znojmo

Variant title
Neolithische und bronzezeitliche Siedlungsfunde in der Flur "Vinohrady" bei Těšetice, Bez. Znojmo
Находки из селищ неолитического и бронзового периодов в положении "Винограды" при селе Тешетице (район Зноймо)
Nachodki iz selišč neolitičeskogo i bronzovogo periodov v položenii "Vinogrady" pri sele Tešetice (rajon Znojmo)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1964, vol. 13, iss. E9, pp. [19]-45
Extent
[19]-45
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document