K rekonstrukci vývoje keramiky v době římské na Moravě

Variant title
Zur Rekonstruktion der Entwicklung der kaiserzeitlichen Keramik in Mähren
Относительно реконструкции развития керамики в римскую эпоху в Моравии
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1971, vol. 20, iss. E16, pp. [133]-146
Extent
[133]-146
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Document