Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
2001, vol. 50, iss. F45

Year: 2001
Publication year: 2001
ISSN: 1211-7390
ISBN: 80-210-2682-0
Note: In memoriam Prof. PhDr. Zdeňka Kudělky, CSc. (4. 12. 1926 - 18. 11. 2000)

Table of contents:

[7]-9 [In memoriam prof. PhDr. Zdeňka Kudělky] Kroupa, Jiří | pdficon
Články – Articles
[13]-37 "Palác ve tvrzi" : umělecká úloha a zámecká architektura v raném novověku : (dvě úvahy k výzkumu světské architektury raného novověku) Kroupa, Jiří | pdficon
[39]-46 Hlava královny ze Znojma Pulkrábek, Jan | pdficon
[47]-51 O společenské funkci a praktickém užití středověkých obrazů a soch Bartlová, Milena | pdficon
[53]-66 Spolupráce Vlastislava Hofmana s Josefem Florianem v letech 1917-1920 Bojarová, Markéta | pdficon
[67]-75 Šperk a jeho funkce jako kulturně a časově proměnný fenomén Křížová, Alena | pdficon
Materiály – Shorter notices, documents
[79]-82 Škréta a Tempesta, Drahomíra a Proserpina Konečný, Lubomír | pdficon
[83]-109 Inventáře sbírky olomouckého světícího biskupa Ferdinanda Schröffela ze Schröffenheimu (1639-1702) : prameny k dějinám sběratelství 17.-19. století na Moravě II. Slavíček, Lubomír | pdficon
Varia
[113]-114 Soupis prací Zdeňka Kudělky II. Slavíček, Lubomír | pdficon
115 Autoři | pdficon
Obrazová příloha | pdficon

Search


Advanced Search

Browse