[Monatová, Lili. Otázky rozumové výchovy]

Title: [Monatová, Lili. Otázky rozumové výchovy]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1981, vol. 30, iss. I16, pp. 154
Extent
154
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Monatová, Lili. Otázky rozumové výchovy. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J. E. Purkyně, 1978. 208 s. Spisy Univerzity J. E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta; 214.