Somatická psychoterapie-sanoterapie a základní asány jako prevence stresu u vysokoškolských studentů

Variant title
Somatic psychoteraphy-sanotherapy and basic asans as a prevention stress of the students
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1998, vol. 46, iss. P2, pp. [23]-36
Extent
[23]-36
  • ISSN
    1211-3522
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document