Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická
2001, vol. 50, iss. Q4

Year: 2001
Publication year: 2001
ISSN: 1212-3358
ISBN: 80-210-2657-X

Table of contents:

[5] Slovo úvodem Gajdoš, Július | pdficon
Theatralia
[9]-20 Feministická teória a divadlo ako formy kultúrnej reprezentácie Gajdoš, Július | pdficon
[21]-31 Johann Baptist Bergobzoom a jeho program národního divadla v Brně Havlíčková, Margita | pdficon
[33]-50 Manifesty ruského symbolismu : divadelní teorie V.J. Brjusova Klein, Pavel | pdficon
[51]-62 Adaptace Moliérových Skapinových šibalství pro České studio : klasický text v avantgardním divadle Pospěchová, Hana | pdficon
[63]-81 Politikum současného divadla na příkladu hry Stecken, Stab und Stangl Elfriede Jelínek Schnelle, Barbora | pdficon
[83]-97 Hudebně divadelní tvorba Arnolda Schönberga Spurná, Helena | pdficon
[99]-105 Zmizelý Kristus Stehlíková, Eva | pdficon
[107]-117 Neúnavný komentátor světa Dario Fo Valentová, Veronika | pdficon
Cinematographica
[119]-127 Modus pasivity a spirituální styl Satanského tanga Blažejovský, Jaromír | pdficon
[129]-139 O podobách životního štěstí hrdinek českého meziválečného filmu Míčová, Pavlína | pdficon
Prostor pro hosta
142 [Redakční úvod k části Prostor pro hosta] | pdficon
[143]-149 Conceptual models and symbolic perception in Japanese gay text Rostinsky, Joseph N. | pdficon
Miscelanea
[153]-154 Symbolismus Vladimíra Solovjeva Klein, Pavel | pdficon
155-156 Divadelní privilegium brněnské | pdficon
157-160 Autoři | pdficon
[161]-168 Obrazové přílohy | pdficon

Search


Advanced Search

Browse