Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická
2000, vol. 49, iss. Q3

Year: 2000
Publication year: 2000
ISSN: 1212-3358
ISBN: 80-210-2349-X

Table of contents:

[5]-6 Slovo úvodem Srba, Bořivoj | pdficon
Theatralia
[9]-76 Vývojové proměny systému kulisové dekorace v Prozatímním divadle a na jeho filiálních scénách 1862-1883 : příspěvek k dějinám českého jevištního výtvarnictví v XIX. století Srba, Bořivoj | pdficon
[77]-91 Fagot a flétna: nezavršený experiment české meziválečné avantgardy : k jeho estetickým východiskům, genezi a osudu v pražském Národním divadle Spurná, Helena | pdficon
[93]-114 Akademická scéna v zrcadle novinových ohlasů a archivního materiálu Pospěchová, Hana | pdficon
[115]-124 Vztahy a jejich proměny ve strukturálním prostoru dramatu Gajdoš, Július | pdficon
Cinematographica
[125]-130 Země, nebe, zrcadlo : poznámky k jedné polaritě ve filmech Andreje Tarkovského Blažejovský, Jaromír | pdficon
[131]-145 Technické obrazy v každodenním použití Szczepanik, Petr | pdficon
Miscelanea
[149]-157 Česká Teatrologická společnost 1998 : zpráva o činnosti výboru Teatrologické společnosti v roce 1998 Srba, Bořivoj | pdficon
158-162 Nahlédnutí do skrytých dějin sovětského filmu Blažejovský, Jaromír | pdficon
163-165 30 let divadla Husa na provázku Klein, Pavel | pdficon
166-175 Dokumenty | pdficon
176-178 Autoři | pdficon
[179]-200 Obrazové přílohy | pdficon

Search


Advanced Search

Browse