[Grammaticalization: current views and issues. Edited by Katerina Stathi, Elke Gehweiler and Ekkehard König ; Formal evidence in grammaticalization research. Edited by An Van linden, Jean-Christophe Verstraete and Kristin Davidse ; Heiner Böhmer. Grammatikalisierungsprozesse zwischen Latein und Iberoromanisch]

Title: [Grammaticalization: current views and issues. Edited by Katerina Stathi, Elke Gehweiler and Ekkehard König ; Formal evidence in grammaticalization research. Edited by An Van linden, Jean-Christophe Verstraete and Kristin Davidse ; Heiner Böhmer. Grammatikalisierungsprozesse zwischen Latein und Iberoromanisch]
Source document: Linguistica Brunensia. 2011, vol. 59, iss. 1-2, pp. 350-353
Extent
350-353
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Grammaticalization: current views and issues. Edited by Katerina Stathi, Elke Gehweiler and Ekkehard König. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2010. viii, 379 s. Studies in Language Companion Series, 119. ISBN 978–90–272–0586–5.
Formal evidence in grammaticalization research. Edited by An Van linden, Jean-Christophe Verstraete and Kristin Davidse. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2009. viii, 344 s. Typological Studies in Language, 94. ISBN 978–90–272–0675–6.
Heiner Böhmer. Grammatikalisierungsprozesse zwischen Latein und Iberoromanisch. Tübingen: Narr, 2010. xii, 548 s. + CD. Script-Oralia, 136. ISBN 978-3-8233-6564-8.
References
[1] Heltoft, L. – Nørgård-Sørensen, J. – Schøsler, L. 2005. Grammatikalisering som strukturforandring. In: Grammatikalisering og struktur. Ed. L. Heltoft, J. Nørgård-Sørensen, L. Schøsler. København, 9–30.

[2] Mathesius, V. 1915. Několik poznámek k mým studiím syntaktickým a jejich kritice ve Vědě České. Časopis pro moderní filologii 4, 473–475.

[3] Norde, M. 2009. Degrammaticalization. Oxford.

[4] Vykypěl, B. 2006. Essais zur Prager Typologie. München.

[5] Zikánová, Š. 2009. Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620). Praha.