Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Новая русистика
2009, roč. 2, č. 1

Rok: 2009
Rok vydání: 2009
ISSN: 1803-4950 (print)
ISSN: 2336-4564 (online)

Obsah:

[3]-4 Новая традиция : брненские семинары по русской поэзии Pospíšil, Ivo | pdficon
Studie
[5]-15 Русская поэзия как феномен чешского перевода Richterek, Oldřich | pdficon
[17]-26 К вопросу трех словацких переводов Евгения Онегина А.С. Пушкина Eliáš, Anton | pdficon
[27]-37 Музыка в поэзии : (певучесть речи) Lepilová, Květuše | pdficon
[39]-44 Кризис семиотики на фоне гуманитарных и естественных наук : аспект "поэтической транскрипции" Franta, Vladimír | pdficon
[45]-54 Символика Петербурга/Ленинграда в поэзии Анны Ахматовой Pašteková, Soňa | pdficon
[55]-65 К традиции брненского стиховедения и специфике русской поэзии Pospíšil, Ivo | pdficon
Marginália
[67]-69 Юкио Всеволод Сато, 1.6.1925-12.4.2004 Bubeníková, Miluša; Vachalovská, Lenka | pdficon
[71]-72 Юбилей Галины Биновой Pospíšil, Ivo | pdficon
[73]-78 Генологическое межевание на рубеже столетий : in margine Д. Кшицова: От модерна к авангарду Franta, Vladimír | pdficon
[79]-80 Новые учебные программы в Институте славистики Университета им. Масарика (Брно) Pospíšil, Ivo | pdficon
[81]-83 Filologicko-areálová studia: východiska a perspektivy Šaur, Josef | pdficon
[85]-89 Nad dílem literárního vědce a rusisty Drahomíra Šajtara (1922-2009) Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze
[91]-94 Soubor statí A.B. Kopelioviče Trösterová, Zdeňka | pdficon
94-96 Uvážlivá a citlivá knížka o ruské poezii Pospíšil, Ivo | pdficon
97-99 Životopis Kateřiny II. Šaur, Josef | pdficon
99-101 Červeňákova esteticko-antropologická koncepce Pospíšil, Ivo | pdficon
101-105 Současné ruské drama Ibler, Reinhard | pdficon
105-108 Nápaditá knížka o Gogolovi Pospíšil, Ivo | pdficon
Infomatorium
[109] Rossica Olomucensia jako časopis pro ruskou a slovanskou filologii Pospíšil, Ivo | pdficon
110-111 Srbský rusistický časopis Pospíšil, Ivo | pdficon
[112] Наши авторы | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet