On the prosodic features of the modern English finite verb-objectc combination as means of functional sentence perspective

Variant title
O přízvukově-melodických rysech anglického určitého slovesa ve spojení s předmětem jako prostředcích funkční perspektivy větné
Author: Firbas, Jan
Source document: Brno studies in English. 1969, vol. 8, iss. 1, pp. [49]-59
Extent
[49]-59
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Summary language
Document